Promail

Димензија: 110x220 mm

Грамажа на хартија: 80 гр.

Боја: бела

со десен прозорец

Структура: /

Цена: 0,72 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Promail

Димензија: 114x229 mm

Грамажа на хартија: 80 гр.

Боја: бела

Структура: /

Цена: 0,61 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Promail Smooth

Димензија: 162x229 mm

Грамажа на хартија: 105 гр.

Боја: бела,

екстра мазна

со силиконска лента

Структура: /

Цена: 1,54 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Повеќе информации

Maatwerkenvelop Blanco Ymere

Димензија: 162x229 mm

Грамажа на хартија: 105 гр.

Боја: бела,

лев прозорец

со силиконска лента, со флап на подлогата

Структура: /

Цена: 2,5 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Promail

Димензија: 156x220 mm

Грамажа на хартија: 80 гр.

Боја: бела,

лев прозорец

со силиконска лента, со флап на подлогата

Структура: /

Цена: 2,38 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Promail

Димензија: 229x324 mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја: бела,

десен прозорец

Структура: /

Цена: 0,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Promail

Димензија: 156x220 mm

Грамажа на хартија: 80 гр.

Боја: бела,

лев прозорец

Структура: /

Цена: 0,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Promail

Димензија: 114x229 mm

Грамажа на хартија: 80 гр.

Боја: бела,

лев прозорец

Структура: /

Цена: 0,67 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Maatwerkenvelop Blanco Ymere

Димензија: 162x229 mm

Грамажа на хартија: 90 гр.

Боја: бела,

Структура: /

Цена: 1 денар

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Повеќе информации

Сите наведени цени се без пресметан ДДВ