Conqueror Velijn

Димензија: 156x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  светло бела

Структура: /

-со силиконска лента за рачно

ковертирање, со десен прозор

Цена: 10,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Verge

Димензија: 156x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  кремаста

Структура: текстурирана

-со силиконска лента за рачно

ковертирање, со лев прозор

Цена: 8,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Veljn

Димензија: 156x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  светло бела

Структура: /

-со силиконска лента за рачно

ковертирање, со десен прозор

Цена: 10,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Conqueror Verge

Димензија: 110x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  светло бела

Структура: текстурирана

-со силиконска лента за рачно

ковертирање, со десен прозор

Цена: 8,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Повеќе информации

 

Conqueror Velijn

Димензија: 156x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  светло кремаста

Структура: /

-со силиконска лента за рачно

ковертирање, со лев прозор

Цена: 6,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Verge

Димензија: 162x229mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  светло кремаста

Структура: текстурирана

-со силиконска лента за рачно

ковертирање, со лев прозор

Цена: 6,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Verge

Димензија: 110x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  кремаста

Структура: текстурирана

-со силиконска лента за рачно

ковертирање,

Цена: 5,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Verge

Димензија: 162x229mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  светло кремаста

Структура: текстурирана

-со силиконска лента за рачно

ковертирање,

Цена: 6,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Velijn

Димензија: 162x229mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  нежно бела

Структура: /

-со силиконска лента за рачно

ковертирање,

Цена: 6,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Conqueror CX22

Димензија: 156x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  сјајно бела, екстра мазно

Структура: /

-со силиконска лента за рачно

ковертирање,

Цена: 5,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Повеќе информации

 

Curious Metallics

Димензија: 162x229mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  бисерна

Структура: /

-со силиконска лента за рачно

ковертирање

Цена: 11,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Velijn

Димензија: 156x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  кремасто бела

Структура: /

-со силиконска лента за рачно

 ковертирање, со лев прозор

Цена: 6,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror CX22

Димензија: 110x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  сјајно бела, екстра мазна

Структура: текстурирана

-со силиконска лента за рачно

 ковертирање,

Цена: 4,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Verge

Димензија: 156x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  светло кремаста

Структура: текстурирана

-со силиконска лента за рачно

ковертирање, десен прозорец

Цена: 5,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Velijn

Димензија: 156x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  бисерна

Структура: /

-со силиконска лента за рачно ковертирање,лев прозор

Цена: 6,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Curious Metallics

Димензија: 170x170mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  бисерна

Структура: текстурирана

-со силиконска лента за рачно

ковертирање,

Цена: 11,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Velijn

Димензија: 156x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  снежно бела

Структура: /

-со силиконска лента за рачно

ковертирање,

Цена: 5,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Verge

Димензија: 156x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  кремасто бела

Структура: текстурирана

-со силиконска лента за рачно

ковертирање,

Цена: 5,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror CX22

Димензија: 294x324mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  сјајно бела, екстра мазна

Структура: /

-со силиконска лента за рачно ковертирање, лев прозор

Цена: 10,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Velijn

Димензија: 156x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  светло кремасто

Структура: /

-со силиконска лента за рачно

ковертирање, десен прозор

Цена: 6,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

Повеќе информации

Conqueror Verge

Димензија: 294x324mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  снежно бела

Структура: текстурирана

-со силиконска лента за рачно

 ковертирање, лев прозор

Цена: 9,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror CX22

Димензија: 229x324mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  снежно бела

Структура: /

-со силиконска лента за рачно

ковертирање, лев прозор

Цена: 10,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Verge

Димензија: 110x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  кремасто бела

Структура: текстурирана

-со силиконска лента за рачно

ковертирање, десен прозор

Цена: 4,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Velijn

Димензија: 229x324mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  кремасто бела

Структура: /

-со силиконска лента за рачно

ковертирање, лев прозор

Цена: 10,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Verge

Димензија: 114x162mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  светла крем

Структура: текстурирана

-со силиконска лента за рачно

ковертирање, десен прозор

Цена: 4,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror

Димензија: 156x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  снежно бела

Структура: /

-со силиконска лента за рачно

 ковертирање, десен прозор

Цена: 6,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Curious Metallics

Димензија: 110x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  бисерна

Структура: /

-со силиконска лента за рачно

ковертирање,

Цена: 9,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

 

Conqueror Verge

Димензија: 156x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  светло кремаста

Структура: текстурирана

-со силиконска лента за рачно

ковертирање, со десен прозор

Цена: 6,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Verge

Димензија: 156x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  светло бела

Структура: текстурирана

-со силиконска лента за рачно

ковертирање, со лев прозор

Цена: 5,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Verge

Димензија: 110x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  светло кремаста

Структура: текстурирана

-со силиконска лента за рачно

ковертирање, со лев прозор

Цена: 4,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Curious Metallics

Димензија: 162x229mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  темно црвена

Структура: /

-со силиконска лента за рачно

ковертирање,

Цена: 11,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Velijn

Димензија: 162x229mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  кремасто бела

Структура: /

-со силиконска лента за рачно

ковертирање, десен прозор

Цена: 9,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Verge

Димензија: 110x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  снежно бела

Структура: текстурирана

-со силиконска лента за рачно

ковертирање, со лев прозор

Цена: 4,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Verge

Димензија: 156x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  светло кремаста

Структура: текстурирана

-со силиконска лента за рачно

ковертирање, лев прозорец

Цена: 5,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Verge

Димензија: 110x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  светло бела

Структура: текстурирана

-со силиконска лента за рачно ковертирање,лев прозор

Цена: 4,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Velijn

Димензија: 156x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  кремасто бела

Структура: /

-со силиконска лента за рачно

ковертирање,

Цена: 5,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Verge

Димензија: 229x324mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  сјајно бела, екстра мазна

Структура: /

-со силиконска лента за рачно

ковертирање, лев прозор

Цена: 12,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Velijn

Димензија: 229x324mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  снежно бела

Структура: /

-со силиконска лента за рачно

 ковертирање,

Цена: 13,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Conqueror Verge

Димензија: 156x220mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  кремасто бела

Структура: текстурирана

-со силиконска лента за рачно

ковертирање,

Цена: 6,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари

Повеќе информации

Conqueror Verge

Димензија: 162x229mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  крем

Структура: текстурирана

-со силиконска лента за рачно

 ковертирање,

Цена: 6,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Сите наведени цени се без пресметан ДДВ