Promail Smooth 75

Димензија: 110x220 mm

Грамажа на хартија:  105 гр.

Боја: бела, екстра мазна

Структура: /

Цена: 1,64 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Promail Recycled

Димензија: 156x220 mm

Грамажа на хартија:  90 гр.

Боја: валкано бела, рециклирана

Структура: /

Цена: 1,58 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Maatwerkenvelop Blanco Ymere Retourenv

Димензија: 156x220 mm

Грамажа на хартија:  90 гр.

Боја:  бела

Структура: /

Цена: 1 денар

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Повеќе информации

Promail Recycled

Димензија: 229x324 mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  валкано бела, рециклирана

хартија, со силиконска лента

Структура: текстурирана

Цена: 3,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Distinction

Димензија: 229x324 mm

Грамажа на хартија: 120 гр.

Боја:  бела, лев прозорец

 со силиконска лента

Структура: /

Цена: 6,9 денари

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Maatwerkenvelop Blanco Ymere Retourenv

Димензија: 162x229 mm

Грамажа на хартија:  90 гр.

Боја:  бела,

лев прозор

Структура: /

Цена: 1 денар

Минимална нарачка:

1000 денари.

 

 

 

 

Повеќе информации

Повеќе информации

Сите наведени цени се без пресметан ДДВ